GABINET  PSYCHOLOGICZNO -
PSYCHOTERAPEUTYCZNY

Marta  Chorostecka

    Strona główna       O mnie        Oferta        Gabinet        KontaktProwadzę prywatny gabinet w centrum Poznania. Pracuję przede wszystkim z osobami dorosłymi i z młodzieżą. Moja oferta obejmuje diagnozę, pomoc psychologiczną, interwencję w kryzysie i psychoterapię.


Diagnozę można traktować jako odrębną, jednorazową usługę psychologiczną. Często wykonywana jest na prośbę lekarza, zakładu ubezpieczeń lub pracodawcy. Oferuję następujące typy diagnoz:

-diagnozę intelektu (180 zł)
-diagnozę neuropsychologiczną (200 zł)
-diagnozę osobowości (250 zł) 


Pomoc psychologiczna obejmuje udzielanie wsparcia psychologicznego osobom przeżywającym aktualnie trudności adaptacyjne czy problemy związane z konfliktami rozwojowymi. Do tej grupy problemów można zaliczyć m.in. trudności związane ze zmianą miejsca lub stanowiska pracy, przeprowadzką, dylematami wychowawczymi, itd.  Ponadto ta część oferty kierowana jest do osób znajdujących się w stanie kryzysu, np. przeżywających okres żałoby.  Forma pomocy zależy od danej sytuacji i indywidualnych potrzeb osoby zainteresowanej i może obejmować kilka lub kilkanaście spotkań. Koszt jednego spotkania to 100 zł.


Psychoterapię prowadzę w nurcie psychodynamicznym. Opiera się ona głównie na relacji i dialogu terapeutycznym. Pierwszych kilka spotkań przeznacza się na dokonanie wstępnej diagnozy, a następnie wraz z pacjentem podejmuje się decyzję i ustala warunki dotyczące dalszej pracy -  jej formy i czasu trwania. Sesje odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają 45 minut. Należność za sesję wynosi 100 zł.
Psychoterapia psychodynamiczna skierowana jest m.in. do osób przeżywających długotrwałe i uporczywe trudności w kontaktach międzyludzkich, do osób z zaburzoną osobowością, do tych, które doświadczają uczucia lęku i zagubienia.

 psycholog poznań